ADAN
_

ویرا افزار آدان

ایده محوری/ زمینه فعالیت:

ارائه ی دادگان و ابزار هایی هوشمند در حوزه ی زبان با استفاده از دانش پردازش زبان طبیعی و هوش مصنوعی

 محصولات/ خدمات:

  • فرادیک ( نرم افزار ديکشنري کارا و هوشمند )
  • فرازین ( نرم افزار مترجم کارا و هوشمند )