_

مبتکر همراه جهان نگار

  • نام مدیر عامل: آرمین برازش
  • مرحله: رشد

ایده محوری/ زمینه فعالیت:

مكان يابي داخل ساختمان

 محصولات/ خدمات:

  • تگ هوشمند تحهیزات N-TAG
  • تگ هوشمند مچ بندN-BAND
  • تگ هوشمند کارت N-CARD
  • پلتفرم مکان‌پایه‌ی اینترنت اشیاء (با نام تجاری پلتفرم N-GEN
  • نود مکانیابی N-CORE
  • درگاه اینترنت اشیاء اختصاصی (با نام تجاری N-GATE)