DIGT
_

تجهیزات ارتباطی داده ایمن گستر تدبیر

ایده محوری/ زمینه فعالیت:

طراحي و پياده سازي انواع شبكه هاي داده و اجزاء شبكه از قبيل دستگاه هاي روتر و سوئيچ، سيستم هاي امنيتي و ارائه سرويس هاي شبكه

 محصولات/ خدمات:

  • مسيرياب صدا و داده قاصدك
  • مسيرياب پرظرفيت رهياب
  • سوئيچ پرظرفيت رهياب
  • روتر پرظرفیت هسته شبکه