35+شرکت عضو
74+کاربر
3+شرکت توسعه ای
17+شرکت پسارشدی
24+شرکت رشدی

آوردگاه اینترنت اشیاء

آوردگاه اینترنت اشیاء

آوردگاه اینترنت اشیاء (IoTArena) پلتفرمی است برای ارائه رفتار تخصصی (ارائه خدمات متمرکز و تخصصی) پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با دو رویکرد Location base و None location base.

شکل None location base آن مرتبط به ارائه خدمات در بستر های طراحی شده برای ذینفعان پنهان و پیدا اینترنت اشیاء است و شکل Location base آن پایلوت این تکنولوژی با توجه به دارایی های مهم این ناحیه می باشد

خدمات آوردگاه اینترنت اشیاء

خدمات آوردگاه اینترنت اشیاء

IOT Arena متناسب با نقش آن در تحول جامعه اینترنت اشیاء کشور، خدماتی بر چهار رکن آموزش، زیر ساخت، مالی و فنی ارئه می‌دهد تا بتواند راهی به تحول علمی و اقتصادی شرکت‌ها، استارتاپ‌ها، هسته‌های فناور و تمامی علاقه‌مندان به این حوزه روشن نماید.

آزمایشگاه اینترنت اشیاء

آزمایشگاه اینترنت اشیاء

این آزمایشگاه در پردیس شمالی دانشگاه تهران در مجاورت ساختمان شماره یک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران راه اندازی شده است. از خدمات اصلی این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه نوآوری باز اینترنت اشیاء می‌توان به خدمات فنی و غیر فنی آن اشاره کرد که در بخش فنی، تست‌های end to end solution و تست‌های فشار و بار انجام می‌شود.

شرکت های عضو ما

تیم حرفه ای ما بسیار قابل اعتماد و باهوش هستند

شرکت های عضو ما

به ما بپیوندید!

به ما بپیوندید!

IOTArena متناسب با تمامی گروه‌ها خدماتی برای عرضه دارد؛ بنابراین از تمام شرکت‌های مرتبط با اینترنت اشیاء و علاقه‌مندان به این حوزه دعوت به عمل می‌آورد تا با پیوستن به این مجموعه یکپارچگی و توسعه جامعه اینترنت اشیاء کشور را با تکیه بر رفتار تخصصی در این حوزه رقم زنند.